A projekt címe:

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,
sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása

Azonosítószáma:

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

A projekt teljes költségvetése:

105.000.000 Ft

A projekt megvalósítási
időszaka:

2012.12.01-2014.11.30.

Főpályázó:

Hajléktalanokért Közalapítvány                   http://www.hajlekot.hu/

Konzorciumi partner:

SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.      http://www.rehab-team.hu/

Konzorciumi partner:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület      http://www.maltai.hu/

A TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú projekt, más néven „FogLak projekt2” a hajléktalan-ellátás területén tapasztalható egyik legnagyobb problémára, az utcán élő hajléktalan emberek nehézségeire kíván reagálni, célként tűzve ki a társadalmi visszailleszkedésük, sikeres munkaerő-piaci integrációjuk segítését.

A projekt a cél elérését módszertani szolgáltatások nyújtásával segíti, amelyek a települési szintű programok szakmai támogatásától a regionális tapasztalatok és javaslatok feldolgozásán át, a kormányzati szociálpolitika felé nyújtott javaslatokig terjednek. Szolgáltatásai révén az utcán élők integrációjával foglalkozó szakmai- és interprofesszionális hálózatot fejleszt, az egyes programoknak konkrét és elméleti módszertani segítséget nyújt, elemzéseket és javaslatokat készít.

A projekt társadalmi szemléletformáló szerepet kíván betölteni a hajléktalan emberekről élő kép alakítására, a személyes és közösségi szerepvállalás lehetőségeinek, az önkéntes segítés lehetőségeinek széles körben történő megismertetésére és elfogadtatására, melyről az alábbi portálon is tájékozódhat: https://www.facebook.com/FoglakProjekt2

Honlapunk célja, hogy az ide látogatók széles körű információt nyerjenek a projekt sokrétű munkájáról, szakmai tevékenységéről, az aktuális programokról, munkafolyamatokról, eredményekről. Oldalunk nem csupán hasznos-, a hajléktalan-ellátás területén dolgozók számára nélkülözhetetlen információkkal szolgál, hanem hosszabb távon virtuális szakmai fórumként is kíván működni, ami alkalmas párbeszédre, véleménycserére.

Honlapunkat ajánljuk mindazoknak, akiket érdekelnek a hajléktalan emberek, élethelyzetük, problémájuk, akik kíváncsiak céljainkra, tevékenységünkre, a hajléktalan-ellátás jó gyakorlataira. Ide látogatva betekintést nyerhetnek szakmai munkánkba, nyomon követhetik a projekt alakulását, mintegy részesei lehetnek a projekt folyamatának, ezáltal –reményeink szerint- közelebb kerülhetnek a hajléktalan-ellátás területéhez.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz, készséggel állunk rendelkezésére. 

Maróthy Márta szakmai vezető és Kemecsei Judit szakmai tanácsadó

Bővebben...