Nyomtatás

A TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú projekt, más néven „FogLak projekt2” a hajléktalan-ellátás területén tapasztalható egyik legnagyobb problémára, az utcán élő hajléktalan emberek nehézségeire kíván reagálni, célként tűzve ki a társadalmi visszailleszkedésük, sikeres munkaerő-piaci integrációjuk segítését.

A projekt a cél elérését módszertani szolgáltatások nyújtásával segíti, amelyek a települési szintű programok szakmai támogatásától a regionális tapasztalatok és javaslatok feldolgozásán át, a kormányzati szociálpolitika felé nyújtott javaslatokig terjednek. Szolgáltatásai révén az utcán élők integrációjával foglalkozó szakmai- és interprofesszionális hálózatot fejleszt, az egyes programoknak konkrét és elméleti módszertani segítséget nyújt, elemzéseket és javaslatokat készít.

A projekt társadalmi szemléletformáló szerepet kíván betölteni a hajléktalan emberekről élő kép alakítására, a személyes és közösségi szerepvállalás lehetőségeinek, az önkéntes segítés lehetőségeinek széles körben történő megismertetésére és elfogadtatására, melyről az alábbi portálon is tájékozódhat: https://www.facebook.com/FoglakProjekt2

Honlapunk célja, hogy az ide látogatók széles körű információt nyerjenek a projekt sokrétű munkájáról, szakmai tevékenységéről, az aktuális programokról, munkafolyamatokról, eredményekről. Oldalunk nem csupán hasznos-, a hajléktalan-ellátás területén dolgozók számára nélkülözhetetlen információkkal szolgál, hanem hosszabb távon virtuális szakmai fórumként is kíván működni, ami alkalmas párbeszédre, véleménycserére.

Honlapunkat ajánljuk mindazoknak, akiket érdekelnek a hajléktalan emberek, élethelyzetük, problémájuk, akik kíváncsiak céljainkra, tevékenységünkre, a hajléktalan-ellátás jó gyakorlataira. Ide látogatva betekintést nyerhetnek szakmai munkánkba, nyomon követhetik a projekt alakulását, mintegy részesei lehetnek a projekt folyamatának, ezáltal –reményeink szerint- közelebb kerülhetnek a hajléktalan-ellátás területéhez.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz, készséggel állunk rendelkezésére. 

Maróthy Márta szakmai vezető és Kemecsei Judit szakmai tanácsadó

 

Napjainkban nemcsak a hajléktalan emberek, hanem az őket segítők, a szociálpolitika és a társadalom is úgy tekint a hajléktalanság jelenségére, mint az egyéni életút végállomására, ahonnan legtöbbször nincs visszaút.  A hajléktalan emberek, különösen az utcán élők társadalmi integrációjához kezdeményező készség, nem kevés bátorság, kreatív és használható megoldások keresése, a segítő szociális munka lehetőségeinek és eszközeinek megújítása, szakmaközi együttműködések létrejötte szükséges.

Jelen projekt előzményeként 2008-2012 között a Hajléktalanokért Közalapítvány az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvánnyal közösen, konzorciumi formában Európai Uniós támogatással országos módszertani projektet (http://www.foglakprojekt.hu) valósított meg elsősorban a hajléktalanszállásokon élők társadalmi- és munkaerő-piaci integrációjának megalapozására. A projekt legfőbb eredményeinek a foglalkoztatási- és lakhatási integrációt célul kitűző szervezet-fejlesztéseket, a tudatosan használt módszertani újításokat, és az integrációs törekvésekben segítséget nyújtó munkatársak regionális szintű koordinációs hálózatának kialakítását tekintjük.

Jelen kiemelt projekt a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok kimunkálásához és terjesztéséhez kíván hozzájárulni. Ezek a bevált gyakorlatok az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációját elérhetőnek tartják, ha az önfenntartásukhoz hozzájáruló munkajövedelem és az önálló életvitelt lehetővé tévő, önálló és tartós lakhatás biztosított. A célok megvalósulása érdekében a munkatársaink regionális- és helyi, települési szinten nyújtanak szolgáltatásokat, illetve országos szinten összegzik a tapasztalatokat, következtetéseket, és tesznek javaslatot a döntéshozók számára.

A megvalósítás két éve alatt a Közép-Magyarországi régió területén, ill. a Nyugat- és Kelet-Magyarország három-három régiójában, a konzorcium 3 tagja települési konzultációkat szervez a szociális ellátást biztosítók, az önkormányzatok, továbbá a helyi szereplők között. A konzultációk a tartós kirekesztettségben élő utcai hajléktalanság csökkentésére, alternatív és rugalmas foglalkoztatási eszközök és önálló lakhatási megoldások helyi kidolgozására irányulnak.

Az integráció folyamatában nélkülözhetetlenek és megkerülhetetlenek a települési önkormányzatok, a helyi szociális szolgáltatók, egészségügyi szereplők, hatóságok bevonása, hiszen ők a hajléktalan emberek lehetőségeit befolyásoló szereplők. A program helyi szinten szakembereket bíz meg az utcán élők integrációjának „nagyköveteként”, akik a helyileg mozgósítható és elérhető integrációs eszközökről gyűjtenek információkat, építenek kapcsolatokat, képviselik lokális szinten az integrációs törekvéseket.

A kiemelt projekt a létrejött programokat módszertanilag segíti és követi, valamint a szakemberek és az érdeklődők számára szakmai műhelytalálkozókat szervez a foglalkoztatást és lakhatást segítő módszertan megismerésére és fejlesztésére, a hajléktalan-ellátáson túli együttműködések kialakítására, a hajléktalanság problémáját érintő aktualitások megvitatására és javaslatok tételére.

A hajléktalanság problémájával kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás növelése érdekében települési szintű rendezvényeken képviseli az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését a társadalmi és munkaerő-piaci integráció jelentőségét.

A projekt egyik eredményeként a megvalósítók nemzeti hajléktalanügyi stratégiára tesznek javaslatokat, amely illeszkedik az Európai Bizottság által elfogadott irányokhoz, és amely az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedését és munkaerő-piaci integrációját segítő projektek tapasztalataira épül.

 

A projekt összefoglaló adatai