AZ UTCÁN ÉLŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI VISSZAILLESZKEDÉSÉNEK, SIKERES MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓJÁNAK MEGALAPOZÁSA (TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL)

A Hajléktalanokért Közalapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a SAVARIA REHAB-TEAN Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel, mint konzorciumi partnereivel „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” (FogLak projekt2) program keretében 2012. december 1. – 2015. szeptember 30. közötti időszakban a hajléktalan-ellátásban résztvevő szervezetek szakmai és módszertani támogatását segítette elő, a TÁMOP-5.3.2.-12/1-2012-0001 azonosítószámú projekt keretében.

FogLak projekt2 az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentése érdekében szakmai- és módszertani segítséget nyújtott a hajléktalan-ellátásban résztvevő szervezetek támogatásával, az ellátásban résztvevő munkatársak képzésével a hajléktalan emberek társadalmi integrációját szolgáló szociális- és foglalkoztatási eszközök és támogatások helyi, regionális és országos megismertetéséhez, a helyi települési viszonyokhoz történő alakításához és alkalmazásához, a kormányzati szociálpolitika társadalmi integrációt erősítő döntéseinek elősegítése érdekében.

A pályázati program a hajléktalan emberek, különösen az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának erősítését tűzte ki célul. A hajléktalan emberek társadalmi integrációja foglalkoztathatóságuk erősítésével, foglalkoztatásuk növelésével és lakhatásuk rendezésével lehet eredményes és tartós. Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációja az önfenntartásukhoz hozzájáruló munkajövedelemmel és az önálló életvitelt lehetővé tévő, tartós, intézményi elhelyezésen kívüli lakhatással erősíthető. 

Az eredményes integrációhoz széles körű szociális segítés, egészségügyi gyógyítás, képességbeli és mentális fejlesztés, az aktív- és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges. Az utcai hajléktalanság problémájának jelentős enyhítéséhez kezdeményező készség, nem kevés bátorság, kreatív és használható megoldások keresése, a segítő szociális munka lehetőségeinek és eszközeinek megújítása szükséges, ezért a folyamatban a települési önkormányzatoknak, a helyi szociális szolgáltatóknak és intézményeknek, egészségügyi szereplőknek, hatóságoknak partnerként kell megjelenniük.

Ennek során a FogLak2 projekt a társadalmi integrációt erősítő módszertani eszközökkel igyekezett elérni az utcán élők számának csökkentését. A pályázati program a hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozását végző, 2008-2012 között megvalósult FogLak projekt tapasztalataira és eredményeire épült, és kapcsolódott a 2008-tól induló TÁMOP-5.3.3 konstrukciók pályázati programjaihoz, amelyek a hajléktalan emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését, foglalkoztatásának erősítését, önálló lakhatásának támogatását végezték. Ezen programok a hajléktalan-ellátás szolgáltatásainak megújítását, ill. szervezetfejlesztését a hajléktalan emberek integrációjára irányuló szakmai hálózati munka kialakításával és működtetésével, a foglalkoztathatóságra, foglalkoztatásra és támogatott lakhatásra valamint a mindezeket támogató szociális munkára vonatkozó módszertani anyagokkal, a helyi együttműködésekkel segítette.

Az elért eredményeink

 • Együttműködési megállapodások száma: 17 projektszintű együttműködési megállapodás és 15 települési szintű együttműködési megállapodás született országosan. A FogLak projekt2 ösztönözte és segítette a helyi és a helyi szintre ható, de azokon túlnyúló együttműködési megállapodások létrejöttét vagy aktualizálását, melyek az utcán élők társadalmi integrációját segítették, és amelyeknek a partnerei a hajléktalan-ellátásban- valamint a TÁMOP-5.3.3 projekt megvalósításában résztvevő szervezetek, egyéb szociális intézmények, egészségügyi szereplők, önkormányzatok, állami hivatalok és hatóságok, valamint a helyi civil szervezetek.
 • Szakmai műhelyek száma: 57 szakmai műhelytalálkozót szerveztünk országos szinten, melyek célja volt, hogy segítsük az ellátórendszerben dolgozó szakembereket, hogy képessé váljanak az alapfeladataikon túli innovatív programokban való részvételre, a projektekbe való aktív bekapcsolódásra, illetve a szakmai műhelytalálkozók elsődleges céljaként jelöltük meg, hogy a szakembereknek átadjuk nekik a projekt értékrendjét, annak érdekében, hogy ezen értékrendek beépüljenek a napi munkavégzésükbe.
 • Szakmai műhelyeken résztvevő szervezetek száma: országosan 64 hajléktalan-ellátásban résztvevő szervezet képviselői vettek részt a különböző, FogLak projekt2 által szervezett találkozókon, eseményeken.
 • Szakmai konzultációk száma: 106 szakmai konzultációt tartottunk a TÁMOP-5.3.3 projektet tervező, és/vagy megvalósító hajléktalan-ellátásban résztvevő kollégáinknak. A konzultáció az utcán élők integrációja érdekében történő részvételt jelentette az intézményi szolgáltatások alakítását, fejlesztését célzó, döntéshozók, szolgáltatók és érintettek közötti helyi települési egyeztetéseken - azok kezdeményezésével, tanácsadással, a tervezés segítésével, a települési szereplők mozgósításával, hálózatépítéssel. Ezen felül aktív, kézzelfogható segítséget tudtunk nyújtani azon hajléktalan-ellátó szervezetek számára, akik részt vettek a TÁMOP-533 projektek megvalósításában.
 • Kidolgozott módszertani anyagok száma: A projekt megvalósítása során több módszertani anyag készült, melyek célja volt, hogy segítsük az ellátórendszerben dolgozó szakembereket, hogy képessé váljanak az innovatív programokban való aktív részvételre, ezzel megkönnyítve a projektekben történő munkavégzésüket, és ezáltal a projektek sikeres megvalósítását. A módszertani anyagok más része a hajléktalansággal kapcsolatos szakmai útmutatóként szolgál, a nyilvánosság számára a hajléktalan emberek jobb megismerését az előítéletek lebontását segíti, illetve a döntéshozók számára szeretné elősegíteni a szociális ágazat stratégiai tervezését, és az ezeket megalapozó döntések meghozatalát. 

A FogLak projekt2 keretében született módszertani anyagok:

 • Dokumentációs térképtér: A TÁMOP-533 projektek megvalósításában nyújtott segítséget, az ügyfelekkel kapcsolatos, a TÁMOP-533 projektek megvalósításához szükséges dokumentációk összességét dolgoztuk ki.
 • Ország jelentés: összefoglaló elemzés, feldolgozás rámutat azokra a főbb tendenciákra, változásokra, melyek az elmúlt években kirajzolódtak a hajléktalan népességen belül, s amelyek jelentősen befolyásolták a helyzetük megváltoztatására irányuló politikák, projektek megfelelő kialakítását, jól célzottságát.
 • Támogatott lakhatási módszertani anyag: A hajléktalan emberek részére nyújtott/nyújtandó elsőként lakhatás és más támogatott lakhatási formákat, illetve a TÁMOP-533 projekt lakhatással kapcsolatos tapasztalatait foglalja össze.
 • Hajléktalanügyi teendők 2015: A stratégiai anyag célja, hogy összefoglalja azokat a teendőket, amelyek a következő időszakban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarországon enyhüljön a hajléktalanság. A stratégiai anyag célcsoport szerinti-, felelősségi szintek szerinti- ellátási típusonként és szükségletek szerint foglalja össze azokat a szükséges teendőket, amelyek a jövőben elősegítenék a hajléktalan emberek ellátását, társadalmi integrációját.
 • Tanulmánykötet: „A valóság teremtése” címmel jelent meg. A tanulmánykötet több egyedülálló olvasmányt nyújt mindazoknak, akik érdeklődnek a hajléktalan-emberekről, lakáshasználatukról, élethelyzetükről, a hajléktalanság problémájának lehetséges kezelési módjairól. 
 • Európai Uniós irányelvek követése: A Foglak projekt2. 2013-2015 év között közel havi szinten tájékoztatta a nyilvánosságot és az érdeklődőket az Európai Unió tagállamaiban a hajléktalansággal kapcsolatos történésekről, tervekről. Az ún. Európai trendfigyelőt ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek az Unió tagállamainak a hajléktalan emberekkel kapcsolatos projektek megvalósításáról, az innovatív kezdeményezésekről, és modell programokról.
 • Módszertani anyagokat bevezetők száma: A kidolgozott módszertani anyagokat országosan 58 hajléktalan-ellátó intézmény vezette be és tette a napi munkavégzés gyakorlatai közé.

 

 

A projekt tervezett- és elért eredményei számszerűen

Eredménymutató megnevezése

Tervezett eredmény

Elért eredmény

Együttműködési megállapodások száma

6

17 projektszintű
15 települési szintű

Szakmai műhelyek száma

50

57

Szakmai műhelyeken részt vett szervezetek száma

64

64

Szakmai konzultációk száma

60

106

Kidolgozott módszertani anyagok száma

4

5

Kidolgozott módszertani anyagokat bevezetők száma

15

58

Sajtókapcsolat:

Kemecsei Judit szakmai tanácsadó

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefonszám: +36/30/3268067