A Hajléktalanokért Közalapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit kft.-vel, mint konzorciumi partnereivel „az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" program keretében a hajléktalan-ellátásban résztvevő szervezetek szakmai és módszertani támogatását segíti a támop-5.3.2-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt megvalósításának folyamatában.

 

A FogLak2 projekt 2012. december 1-től az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentése érdekében szakmai- és módszertani segítséget nyújt a hajléktalan-ellátásban résztvevő szervezetek támogatásával, az ellátásban résztvevő munkatársak képzésével a hajléktalan emberek társadalmi integrációját szolgáló szociális- és foglalkoztatási eszközök és támogatások helyi, regionális és országos megismertetéséhez, a helyi települési viszonyokhoz történő alakításához és alkalmazásához, a kormányzati szociálpolitika társadalmi integrációt erősítő döntéseinek elősegítése érdekében.

A pályázati program a hajléktalan emberek, különösen az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának erősítését tűzi ki célul. A hajléktalan emberek társadalmi integrációja foglalkoztathatóságuk erősítésével, foglalkoztatásuk növelésével és lakhatásuk rendezésével lehet eredményes és tartós. Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációja az önfenntartásukhoz hozzájáruló munkajövedelemmel és az önálló életvitelt lehetővé tévő, tartós, intézményi elhelyezésen kívüli lakhatással erősíthető. 

Az eredményes integrációhoz széles körű szociális segítés, egészségügyi gyógyítás, képességbeli és mentális fejlesztés, az aktív- és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges. Az utcai hajléktalanság problémájának jelentős enyhítéséhez kezdeményező készség, nem kevés bátorság, kreatív és használható megoldások keresése, a segítő szociális munka lehetőségeinek és eszközeinek megújítása szükséges, ezért a folyamatban a települési önkormányzatoknak, a helyi szociális szolgáltatóknak és intézményeknek, egészségügyi szereplőknek, hatóságoknak partnerként kell megjelenniük.

Ennek során a FogLak2 projekt a társadalmi integrációt erősítő szociálpolitikai eszközökkel éri el az utcán élők számának csökkentését. A pályázati program a hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozását végző, 2008-2012. között megvalósult FogLak projekt tapasztalataira és eredményeire épül, és kapcsolódik a 2008-tól induló TÁMOP-5.3.3 konstrukciók pályázati programjaihoz, amelyek a hajléktalan emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését, foglalkoztatásának erősítését, önálló lakhatásának támogatását végzik. Ezen programok a hajléktalan-ellátás szolgáltatásainak megújítását, ill. szervezetfejlesztését a hajléktalan emberek integrációjára irányuló szakmai hálózati munka kialakításával és működtetésével, a foglalkoztathatóságra, foglalkoztatásra és támogatott lakhatásra valamint a mindezeket támogató szociális munkára vonatkozó módszertani anyagokkal, a helyi együttműködésekkel segíti.


A támogatás adatai:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Főkedvezményezett: Hajléktalanokért Közalapítvány

Konzorciumi partner: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 

A projektre fordítható támogatás összege:  105.000.000 Ft

A projekt megvalósításának időszaka: 2012. 12. 01 – 2014. 11. 30.

További információ a www.foglakprojekt2.hu honlapon, valamint a projekt Facebook oldalán (https://www.facebook.com/FoglakProjekt2) található.


Sajtókapcsolat: